Milan Kundera
"Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele."

Wyniki klasyfikacji

I semestr 2009/2010

Uczniów- 254

Bez ocen niedostatecznych- 228

Z ocenami nast.- 26 uczniów:

z 1 ndst.- 12

z 2 ndst. – 2

z kilkoma nast.- 12

Zachowanie

wzorowe- 96 uczniów

bardzo dobre- 48

dobre- 64

poprawne- 30

nieodpowiednie- 12

naganne- 4

Klasa I a

Średnia klasy: 4,10

Najwyższe: Marta Gomolla

Aleksandra Barton

Stefania Kossakowska

KLASA Ib
Średnia Klasy 3,57

Najwyższa średnia Monika Wacholc

Klasa I c

Średnia klasy: 3,87

Najlepsi:

Fox Sebastian

Małgorzata Schlee

Klasa I d

Średnia klasy: 3,11

Najlepsi:

Wieczorek Marta

Kubata Dominika

Wloka Aneta

Glombik Małgorzata

KLASA II a

Średnia klasy: 4,24

Najwyższe średnie w klasie:

  1. Mirela Strokosz
  2. Martyna Bednarek
  3. Sandra Jelito
  4. Krystyna Kwoczała

Klasa II b

Średnia klasy: 3,60

z najwyższą średnią:

Monika Gola

Paulina Krahl

Sara Strokosz

Klasa II c

Średnia ocen klasy: 3,26

Najwyższe średnie w klasie:

  1. Natalia Skrzydeł
  2. Dominika Paczkowska
  3. Izabela Grzegorzek

Klasa II d

Średnia ocen klasy: 3,31

Uczniowie najlepiej uczący się:

Magdalena Mnich

Adam Tomeczek

Dawid Ćwirko

KLASA IIIa

Średnia klasy: 4,43

Wysokie średnie:

Michał Ludwig

Nicola Tiszbierek

Aleksandra Pup

Anna Janda

Klaudia Wiener

Sebastian Guz

Justyna Wacholc

Michaela Swaczyna

Klasa III b

Średnia klasy: 3,7

Najwyższe średnie w klasie:

Paulina Łącka

Joanna Wycisło

Klasa III c

Średnia klasy: 3,21

Najwyższa średnia w klasie:

Łukasz Mateja

 

KLASA III d

Średnia klasy 3,37

Najwyższa średnia w klasie:

Paweł Barton